Pilgrim – Timoti Findli

150 рсд

  • Godina izdanja: 2004.
  • Jezik: Srpski
  • Autor: Strani

Nema na zalihama

Pet­na­e­stog apri­la, go­di­ne 1912, u psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu u Ci­ri­hu pri­mljen je čo­vek po ime­nu Pil­grim, ko­ji je pre­tr­peo ne­u­speh – kao i mno­go pu­ta pre to­ga – u po­ku­ša­ju da se­bi odu­zme ži­vot. Ta­ko po­či­nje ti­tan­ska bit­ka psi­he i du­še iz­me­đu Jun­ga, sa­mo­pro­kla­mo­va­nog mi­sti­ka na­u­ke o umu, i Pi­gri­ma – čo­ve­ka ko­ji ne mo­že da umre i či­ja je pod­svest iz­bra­zda­na bez­broj­nim pat­nja­ma i na­da­ma sil­nih ži­vo­ta ko­je je vo­dio.

Dodatne informacije

Ocena knjige

Dobro očuvana