Sociolingvistika – Milorad Radovanović

400 рсд

Nema na zalihama

Kao polazišno teorijsko uverenje ovde sam i sam morao odabrati jedan takav, istina interdisciplinaran i složen, a savremen – sociolingvistički sud o jeziku, ubeđen uz to da ni on ne može niti sme dobiti status ili imati snagu konačne presude o jeziku. Tako ću, u granicama sadašnjih mogućnosti, uslova i znanja, pokušati da, neposredno govoreći o savremenoj lingvistici, kažem i ponešto bitnoga o jeziku. Najdragoceniji rezultat iz svega toga za mene bio bi da se na kraju pokaže kako se može makar i nazreti stvarna budućnost lingvistike, kao nauke o jeziku, društvu, kulturi i čoveku.

Dodatne informacije

Ocena knjige

Dobro očuvana

Ocena omota ploče
Ocena ploče
Ocena stripa