Nikola Đ. Vukićević, životopis i biografija – Milan Stepanović

200 рсд

  • 2010 GODINA ,CIRILICA
  • 310 Stranica

Na zalihama

Životopis i bibliografija znamenitog srpskog prosvetitelja, pedagoga i pisca Nikole Đ. Vukićevića (1830-1910), dugogodišnjeg profesora i upravnika Srpske učiteljske škole (Preparandije) u Somboru.

Nikola Vukićević je rođen u Somboru, na Aranđelovdan, 8/20. novembra 1830. godine. Poticao je iz dve stare i ugledne somborske poro­dice (deda po majci, sveštenik Atanasije Zarić, bio je najbliži saradnik Avrama Mrazovića, dugogodišnji katiheta i nastavnik somborske „Norme“). Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, prva dva razreda gimnazije u Segedinu, treći i četvrti razred po­lagao je u Baji, a peti i šesti razred gimnazije pohađao je u Srem­skim Karlovcima, gde je bio najbolјi đak u svojoj generaciji. Još kao 15-togodišnji mladić nalazio se u martu 1845. g. među 72 osnivača Srpske čitaonice u Somboru.

Prve literarne radove Vukićević je objavio 1846. g. u „Srpskom narodnom listu“ i almanahu „Dragolјub“, a 1847. u omladinskom li­stu „Slavjanka“. Kasnije je, tokom pedesetih godina XIX veka, pisao za časopise „Sedmica“, „Svetovid“ i Letopis Matice srpske, kao i za „Srbski dnevnik“.

Godine 1846/47. pohađao je studije filozofije na Univerzite­tu u Pešti, koje je prekinuo zbog revolucije 1848. godine. Studije filozofije završio je 1850. godine. Posle jednogodišnjeg lečenja u Grefenbergu (Austrija), privatno je 1852/53. g. pohađao studije bogoslovije u Sremskim Karlovcima, ali zbog sukoba patrijarha Josifa Rajačića i vladike bačkog Platona Atanackovića, nije dobio dozvolu da polaže završne ispite.

Na predlog prote Vasilija Kovačića, Nikola Vukićević je 17/29. oktobra 1853. g. imenovan za privremenog profesora u Srpskoj učitelјskoj školi (Preparandiji) u Somboru, gde je predavao istoriju, aritmetiku i nemački jezik, a uskoro i crkvenoslovenski jezik, kao i srpski jezik i stilistiku.

Dodatne informacije

Ocena knjige

Veoma dobro očuvana

Ocena omota ploče
Ocena ploče
Ocena stripa
Nikola Đ. Vukićević, životopis i biografija - Milan Stepanović
Nikola Đ. Vukićević, životopis i biografija – Milan Stepanović
200 рсд Dodaj u korpu